กกร. หวั่นปีหน้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกระทบ GDP

กกร. หวั่นปีหน้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกระทบ GDP

กกร. คงเป้า GDP ปีนี้ที่ 3.7-4.0% ส่งออกโต 6.5-7.5% แนะจับตาเศรษฐกิจยุโรป –จีน หวั่นชะลอตัว กระทบเศรษฐกิจไทยปีหน้า ขณะที่ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มผันผวน

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร.บอกว่า ที่ประชุม กกร.ยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ไว้ที่ 3.7-4.0% และประเมินว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่การส่งออกจะขยายตัวเข้าใกล้กรอบบนของประมาณการที่ 6.5-7.5% ขณะที่เงินเฟ้อยังคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 0.5-1.0% ตามเดิม

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นท้าทาย ได้แก่ เศรษฐกิจหลักอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป และจีน ที่ในปี 2561 การขยายตัวอาจจะชะลอลงจากปี 2560 ประกอบกับทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มผันผวน ทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันแนวโน้มการส่งออกของไทยในระยะข้างหน้า

สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้า เห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศหลักยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจโลกน่าจะสามารถรักษาแรงส่งของการขยายตัวต่อไปในช่วงที่เหลือของปีนี้และปี 2561 สอดคล้องกับการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2561 เพิ่มขึ้น นำโดยเศรษฐกิจสหรัฐ คาดหวังว่ามาตรการด้านการคลังของสหรัฐ จะสามารถผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาและมีผลกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐปีหน้า หลังจากที่ร่างกฎหมายได้ผ่านความเห็นชอบของสภาล่างสหรัฐฯ