กระทรวงพาณิชย์รายงานการส่งออกเดือน ต.ค.61

กระทรวงพาณิชย์รายงานการส่งออกเดือน ต.ค.61

กระทรวงพาณิชย์รายงานการส่งออกเดือน ต.ค. 2561 ขยายตัว 8.70% ดีกว่าที่คาดว่าจะขยายตัวเพียง 4.00% ขณะที่การนำเข้าขยายตัว 11.23% สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 6.80%