กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

ก้าวสู่ปีที่ 12 แล้วสำหรับโครงการดีๆ อย่าง “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ซึ่งปีนี้ นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ที่จะเพาะพันธุ์ต้นกล้าสีขาวที่หมายถึงเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้คู่คุณธรรม และนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยชวนน้อง ม.ปลาย และปวช. มาแสดงพลังสร้างสรรค์โครงงานการดำเนินธุรกิจที่จะช่วยพลิกฟื้นชุมชนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวม 2.3 ล้าน พร้อมรับประสบการณ์นอกห้องเรียนที่หาไม่ได้จากไหน ใครมีไอเดียดีๆ อย่าเก็บไว้ รับสมัครถึง 31 กรกฎาคมนี้ ที่ www.ktb.co.th/csr หรือโทรสอบถามที่ 0 2208 4456