คลังยันกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่เน้นโปร่งใส หวังลดการใช้ดุลยพินิจ

คลังยันกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่เน้นโปร่งใส หวังลดการใช้ดุลยพินิจ

คลังยันกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่เน้นโปร่งใส หวังลดการใช้ดุลยพินิจ แจงภาษีที่ดินช่วย อปท.เก็บรายได้ 2.8 หมื่นล้านบาท

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.การคลัง เปิดเผยในงานการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและพิธีการทางศุลกากร ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ศุลกากร 2560 ว่า พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 ได้รับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 17 พ.ค.2560 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 พ.ย.2560 โดยกฎหมายศุลกากรฉบับนี้ได้สนับสนุนนโยบายหลักของรัฐบาล 3 เรื่อง คือ 1.การอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย หรือ East of Doing Business ที่จะมีการลดกระบวนการและพิธีการทางศุลกากรให้มีความคล่องตัว

2.การสร้างความโปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร โดยมีสาระสำคัญ คือ การปรับลดเงินสินบนรางวัล จากอัตรา 55% ของเงินค่าขายของกลางหรือเงินค่าปรับ เป็นอัตรา 20% สำหรับเงินสินบนที่มีการแจ้งการกระทำผิดซึ่งหน้า ที่ไม่ใช่งานเอกสาร และอัตรา 20% สำหรับเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบการกระทำผิด ซึ่งทั้ง 2 กรณีจะถูกกำหนดวงเงินไว้ไม่เกินคดีละ 5 ล้านบาท รวมถึงมีการลดระยะเวลาในการประเมินอากรให้เหลือ 3 ปี

3.การสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและโลจิสติกส์ในภูมิภาค โดยปรับปรุงเรื่องการจัดตั้งเขตปลอดอากรให้มีความทันสมัย คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล การลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกสำหรับสินค้าถ่ายลำที่มาพักไว้ก่อนส่งต่อไปประเทศที่ 3 ณ ท่าเรือและสนามบินเพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าถ่ายลำในภูมิภาค

"กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่จะลดทอนอำนาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจน้อยลงด้วย และยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมองว่าจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ปี 2651 ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 1.1 แสนล้านบาท" นายวิสุทธิ์กล่าว

นายวิสุทธิ์กล่าวอีกว่า ในส่วนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ จะเป็นการสร้างฐานการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินเป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้ผู้เสียภาษีมีส่วนรวมในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่องจากการจัดเก็บรายได้จากกฎหมายดังกล่าวเป็นหน้าที่ของ อปท. โดยมีการประเมินว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะทำให้ อปท.สามารถจัดเก็บรายได้ปีละ 2.8 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 11-12% ของรายได้ท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งถือว่าไม่มาก

โดยขณะนี้คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายในวาระ 2 ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก 60 วัน จนถึงสิ้นเดือน พ.ย.นี้ และคาดว่าจะส่งให้ สนช.พิจารณาในวาระ 3 ได้ก่อนสิ้นปีนี้