“’งานใหม่เข้า ARROW ถี่ยิบ!”

“’งานใหม่เข้า ARROW ถี่ยิบ!”

ช่วงนี้ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท (ARROW) มีโปรเจคใหม่ๆ เข้ามาถี่ยิบ!  ทั้งส่วนงานจากภาครัฐและเอกชน  ต้องยกความดีความชอบให้ “ธานินทร์ ตันประวัติ” ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดีลงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมาตั้งแต่ต้นปี   ดวงงาน-ดวงธุรกิจเปิดแพ็คคู่แบบนี้  สาวก ARROW สบายใจหายห่วงได้เลยจ้า