‘ซาบีน่า’ ร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Opp Day

‘ซาบีน่า’ ร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Opp Day

                นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และนางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจช่องทางใหม่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือSABINA ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนปี 2561 กับนักลงทุนในงาน Opportunity Day โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 54% จากปีก่อน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 3 กันยายน 2561