ดี-แลนด์ ต้นแบบธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม

ดี-แลนด์ ต้นแบบธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม

นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัทดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกรมพัฒนาธุรกิจ ในกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย โครงการกิจกรรมสานต่อธุรกิจโปรงใส สู่ความยั่งยืน ร่วมเยี่ยมชม ดี - แลนด์ เพื่อศึกษาดูตัวอย่างโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมาภิบาลธุรกิจ พร้อมร่วมฟังบรรยายพิเศษจากผู้บริหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2563 ณ บริษัท ดี แลนด์ กรุ๊ป จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้