ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS)

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS)

ได้ออกมาเตือนว่า จีน แคนาดา และฮ่องกง มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดวิกฤติภาคธนาคาร เนื่องจากภาคครัวเรือนมีการใช้บัตรเครดิตเต็มวงเงิน ขณะที่ระดับหนี้สินค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ดี แม้จีนถูกจัดอันดับว่ามีความเสี่ยง แต่ BIS มองว่าจีนมีพัฒนาการในแง่ของช่องว่างระหว่างสินเชื่อต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งสะท้อนถึงความคืบหน้าจากการที่รัฐบาลจีนได้พยายามลดความเสี่ยงทางการเงิน

ข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานประเมินความเคลื่อนไหวประจำไตรมาสของ BIS ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวานนี้ โดยรายงานนี้ได้วิเคราะห์ยอดการกู้ยืมของภาคครัวเรือน รวมถึงหนี้สินข้ามพรมแดนและหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับวิกฤติที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และจัดอันดับตามระดับความเสี่ยงที่ได้