ผถห. BIZ มติเอกฉันท์อนุมัติ ลงทุนรพ.รักษามะเร็ง

ผถห. BIZ มติเอกฉันท์อนุมัติ ลงทุนรพ.รักษามะเร็ง

คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ ,คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง BIZ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 65% และคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562