พริ้นซิเพิล แคปิตอล เข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ พร้อมดูแลสุขภาพชาวอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

พริ้นซิเพิล แคปิตอล เข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ พร้อมดูแลสุขภาพชาวอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

พริ้นซิเพิล แคปิตอล เผยบอร์ดไฟเขียว อนุมัติขยายการลงทุนเพิ่ม ทุ่ม 500 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์” จ.อุบลราชธานี พร้อมเดินหน้าให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร ดูแลสุขภาพชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง คาดการขยายธุรกิจดังกล่าวจะช่วยสร้างการเติบโต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต 

         

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมดของ บริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์” จังหวัดอุบลราชธานี ในราคารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา  คาดโอนกิจการแล้วเสร็จภายในวันที่  1 กันยายนนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลราชธานี จำกัด (PUBN) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดอุลบลราชธานี ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

“การลงทุนดังกล่าวเป็นเพราะเรามองเห็นศักยภาพของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะช่วยสร้างการเติบโต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต  ทั้งยังเป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่การบริการด้านการแพทย์ยังเข้าไปไม่ทั่วถึง หรือมีโรงพยาบาลเป็นจำนวนน้อย  เพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการรองรับความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทันท่วงที” ดร.สาธิต กล่าว

สำหรับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ที่เปิดให้บริการด้านการแพทย์ตรวจรักษาโรคต่าง ๆ แบบครบวงจร ให้บริการแก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี  และได้รับความไว้วางใจจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างชาติ ในการเข้ามารับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่บริษัทฯเข้าไปดำเนินกิจการมีแผนจะขยายเพิ่มเป็น 1,033 เตียง 

อย่างไรก็ดี ในการซื้อกิจการดังกล่าว ครอบคลุมทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น อาคารสำนักงาน 5 ชั้น อาคารสนับสนุน 5 ชั้น อพาร์ทเมนท์ 4 ชั้น อาคารจอดรถ 5 ชั้น อาคารศูนย์ไตเทียม อาคารโรงอาหารชั้นเดียว สินค้าคงคลัง และพนักงานทั้งหมด

ปัจจุบัน  บริษัทฯมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้วรวม 11 แห่ง ใน 10 จังหวัด จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาล ศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน  และโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร  โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี