มูลนิธิเอสซีจี แจกหน้ากากผ้าสำหรับเด็กในโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID)

มูลนิธิเอสซีจี แจกหน้ากากผ้าสำหรับเด็กในโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID)

เรียกได้ว่าเป็นโครงการดี ๆ ที่ทำเพื่อน้องประถมฯ โดยเฉพาะ สำหรับโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) ที่มีความเป็นห่วงสุขอนามัยของเด็กไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งานนี้ “รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส” ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี ไม่รอช้า รีบผลิตหน้ากากผ้าสำหรับเด็กมาแจกให้น้องประถมฯ ถึง 100,000 ชิ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารได้มีหน้ากากผ้าสำหรับใส่ป้องกันโรคโควิด-19 ในชีวิตประจำวัน