มูลนิธิแม็คกรุ๊ป เพื่อสังคมไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63”

มูลนิธิแม็คกรุ๊ป เพื่อสังคมไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63”

มูลนิธิแม็คกรุ๊ป เพื่อสังคมไทย นำทีมโดย คุณชนัญญารักษ์  เพ็ชร์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 602,981.05 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย  โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้เพื่อนำเงินสนับสนุน โครงการ “63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63” ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเงินบริจาคจะนำไปจัดทำชุดธารน้ำใจ หน้ากากอนามัย และดำเนินงานครัวพระราชทานและครัวเคลื่อนที่ตามสถานีกาชาดต่าง ๆ ณ สำนักงานจัดหารายได้  สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้