รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนภารกิจ “หมอพร้อม”

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนภารกิจ "หมอพร้อม"

                  นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ขวาสุด) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยนางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ส.อ.ท. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกลุ่มไฟฟ้าฯ และนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา (ซ้ายสุด) รองเลขาธิการ ส.อ.ท. ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะร่วมสนับสนุนระบบ Call Center ประกอบด้วยระบบ Cloud PBX พร้อมคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 200 คู่สาย และติดตั้งโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 256 เครื่อง โดยทั้งหมดนี้สามารถให้บริการได้ภายใน 10 วัน รวมมูลค่า 1,352,800 บาท ทำให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับการจองวัคซีนโควิค-19 ของศูนย์ประสานงานข้อมูล “หมอพร้อม” เป็นไปอย่างทั่วถึง ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในประเทศคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
                  Cloud PBX คือนวัตกรรมใหม่ให้บริการตู้โทรศัพท์สาขาบนคลาวด์แบบรายเดือน ในรูปแบบ Software as a Services (SaaS) โดยไม่ต้องลงทุนเครื่อง PBX เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อภายใน และระหว่างสาขา พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนคู่สายได้ตามต้องการ อีกทั้งยังช่วยลดค่าโทรศัพท์ให้องค์กรของคุณได้สูงสุดถึง 30% เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจของคุณทดลองใช้งานฟรี 30 วัน ติดต่อ แพลนเน็ตคลาวด์  โทร. 02-792-2300 อีเมล infocloud@planetcloud.cloud