รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2561

รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2561

ตามประกาศ
ของสมาคมค้าทองคำ
ซื้อ (บาท) ขาย (บาท)
ทองคำแท่ง 19,550.00 19,650.00
ทองรูปพรรณ 19,192.56 20,150.00