“สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข” ผู้บริหารกลุ่มสโตนเฮ้นจ์ ร่วมกับ วสท. บรรยายพิเศษเรื่องงานโครงสร้างอาคาร

“สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข” ผู้บริหารกลุ่มสโตนเฮ้นจ์ ร่วมกับ วสท. บรรยายพิเศษเรื่องงานโครงสร้างอาคาร

                นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ คลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เดินหน้าขับเคลื่อนวงการวิศวกรรมก่อสร้าง เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ให้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาด้านงานโครงสร้างอย่างถูกวิธี ล่าสุด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การตรวจสอบและแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม" ซึ่งจัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  โดยได้รับการตอบรับจากกลุ่มเจ้าของอาคาร วิศวกรผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึง แก้ปัญหาอาคารเก่า และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม วสท. เมื่อเร็วๆ นี้