“หยวนต้า” กวาด 9 รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 มากที่สุดในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

"หยวนต้า" กวาด 9 รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 มากที่สุดในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

              เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 จาก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

ทั้งนี้ ทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า สร้างผลงานเป็นที่โดดเด่น ด้วยการคว้ารางวัล ทีมวิเคราะห์และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2020 จำนวน 9 รางวัล จาก 14 หมวด ซึ่งเป็นจำนวนรางวัลมากที่สุดในอุตสาหกรรมธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ ที่เน้นลูกค้ารายบุคคล โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี จำนวน 4 รางวัล และอีก 5 รางวัล Outstanding ดังนี้

                                รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี จำนวน 4 รางวัล

                - ทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยมปัจจัยพื้นฐานที่ Cover หุ้นสูงสุด

                - นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มตลาด MAI (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบัน)  : คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์

                - นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล)                    : คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล

                - นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล)                         :  คุณณัฐพล คำถาเครือ

                                รางวัล Outstanding ประจำปี จำนวน 5 รางวัล

                - นักวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม และรับเหมา        : คุณวิชชุดา ปลั่งมณี

                - นักวิเคราะห์กลุ่มสื่อสาร                                                            : คุณศุภชัย วัฒนาวิเทศกุล

                - นักวิเคราะห์กลุ่มเกษตรและอาหาร                                             : คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์

                - นักวิเคราะห์กลุ่มบริการ                                                             : คุณถกล บรรจงรักษ์

                - นักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐาน                                                           :  คุณปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล

 

                คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.หยวนต้า กล่าวว่า "ขอขอบคุณลูกค้า และนักลงทุน ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและสนับสนุนทีมนักวิเคราะห์ของเรา การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการลงทุนให้กับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ จากการเปิดตัว Yuanta WoW Channel ซึ่งเป็นการนำเสนอรายการให้ความรู้แก่นักลงทุนรูปแบบใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา หยวนต้าถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์แรกที่ทำรายการนำเสนอข้อมูลและความรู้การลงทุนแบบครบวงจรเพื่อการลงทุนในทุก asset class และเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นและสนับสนุนเราจนได้รับรางวัลในครั้งนี้  ความสำเร็จจากการได้รับรางวัล ทีมวิเคราะห์และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 ถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานและความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ของหยวนต้า เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจในการลงทุน และก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน"