‘อนันดา’ จัดโรดโชว์นำเสนอข้อมูลหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน

‘อนันดา’ จัดโรดโชว์นำเสนอข้อมูลหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน

                นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมงานโรดโชว์นำเสนอข้อมูลหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนของ บมจ.อนันดาฯ ซึ่งจะเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 20-25 กันยายนนี้ ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

 

รายละเอียดในภาพจากซ้ายไปขวา

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานลงทุน บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นางสาวดุษณี เกลียวปฏินนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารลิตภัณฑ์การออม

 

 

เกี่ยวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน บมจ.อนันดาฯ

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่eถอนเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมทั้งมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว

กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 อยู่ที่ 8.50% ปีที่ 6-25 อัตราผลตอบแทนจะคำนวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีบวก Initial Credit Spread (ซึ่งอยู่ที่ 6.18%) และบวกอีก 0.25% และหลังจากครบปีที่ 25 เป็นต้นไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ จะคำนวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีบวก Initial Credit Spread และบวกอีก 1.00% ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม "Stable" และหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BB+ แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561