เยี่ยมชมธุรกิจ Lao Star

เยี่ยมชมธุรกิจ Lao Star

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ได้เข้าร่วมหารือรับทราบความคืบหน้าและแนวโน้มธุรกิจทีวีของช่องทีวี Lao Star กับทางท่านเหลียนทอง มาพันทะวง (กลางขวา) ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท ลาวสตาร์ โคอาเซียน จำกัด (Lao Star) ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้