เวิลด์แก๊สร่วมสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ออเจ้าเมาไม่ขับ”

เวิลด์แก๊สร่วมสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ออเจ้าเมาไม่ขับ”

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ WP  ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบวงจร ภายใต้  แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ร่วมสนับสนุนพัดและน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ที่รอใช้บริการรถขนส่งหมอชิต ในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ออเจ้าเมาไม่ขับ” ที่กระทรวงคมนาคมร่วมกับ บขส.และมูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์สร้างจิตสำนึกเมาไม่ขับช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยมีคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับมอบ ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2