แอสเพน โฮลดิ้งส์ปรับพอร์ตหุ้น INTUCH โยนหุ้น 3.63% ให้ ANDERTON INVESTMENTS เข้าถือแทน

แอสเพน โฮลดิ้งส์ปรับพอร์ตหุ้น INTUCH โยนหุ้น 3.63% ให้ ANDERTON INVESTMENTS เข้าถือแทน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด จำหน่ายหลักทรัพย์บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) จำนวน 3.63% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ในวันเดียวกัน ANDERTON INVESTMENTS PTE.LTD. ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ INTUCH จำนวน 3.63% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
อนึ่ง ANDERTON INVESTMENTS PTE.LTD. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด