โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนแจงเหตุขัดแย้งการค้าไม่ใช่สาเหตุของการใช้มาตรการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ

โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนแจงเหตุขัดแย้งการค้าไม่ใช่สาเหตุของการใช้มาตรการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ

นายเกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเผยการใช้มาตรการที่เปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นของจีนนั้น ไม่ได้มาจากสาเหตุของความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐแต่อย่างใด