ไอร่าแฟคตอริ่งจ่ายปันผลระหว่างกาล

ไอร่าแฟคตอริ่งจ่ายปันผลระหว่างกาล

AF  สนับสนุนสินเชื่อ Factoring  ให้กับผู้ใช้บริการผ่าน e Procurement  Platform ของบจ.พันธวณิช

 

ไอร่าแฟคตอริ่ง สวนกระแสโควิด ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.021 บาทต่อหุ้น  กำหนดจ่ายเงินปันผล 11 มค.  64   แถมยังขยายงานไม่หยุดเตรียมวงเงิน 2,500 ล้านบาท ปล่อยกู้ผ่านพันธมิตร เริ่มจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายหรือซัพพายเออร์บนระบบจัดซื้อของบริษัทพันธวณิช

เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา   คณะกรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)   หรือ AF   มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2563  และจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท    รวมเป็นเงิน 33.60 ล้าน     กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล 30 ธันวาคม  2563 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 มกราคม 2564  

อย่างไรก็ตาม   ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยยังอยู่ในภาวะซบเซา   อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19    แต่บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง  จำกัด (มหาชน)    ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจ โดยมีนโยบายในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือทางด้านเงินทุนกับผู้ประกอบการ SME    โดยเตรียมวงเงินปล่อยสินเชื่อ  2,500  ล้านบาท  

            ล่าสุดนาย อัครวิทย์  สุกใส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง  จำกัด (มหาชน)  และนาย อภิสิทธิ์ คุปรัตน์  กรรมการผู้จัดการ   บริษัท พันธวณิช  จำกัด    ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU   

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ Supply Chain Finance  บริการปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนทางธุรกิจสำหรับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์บนระบบจัดซื้อของพันธวณิช    เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ

บริษัทพันธวณิชเป็นผู้ให้บริการด้านระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์  E-Procurement Platform อันดับ 1 ของอาเซียน  มีมูลค่าการซื้อขายผ่านระบบจัดซื้อนี้กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี  มีใบสั่งซื้อผ่านระบบจำนวนมากกว่า 1 ล้านฉบับต่อปี   โดยเป็นผู้ให้บริการระบบจัดซื้อกับบริษัทขนาดใหญ่  กว่า 300 บริษัท    เช่น กลุ่มบริษัท CP  บริษัท CP All  กลุ่มบริษัททรู   กลุ่มธนาคาร กลุ่มบริษัทค้าปลีก ฯลฯ เป็นต้น  และมีฐานสมาชิกผู้ขายที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วมากกว่า 20,000 บริษัท 

นายอัครวิทย์ กล่าวว่า การร่วมลงนามในความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการขยายช่องทางในการหาลูกค้าซึ่งจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายหรือซัพพายเออร์ที่อยู่ในระบบจัดซื้อของพันธวณิช    เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้จะถูกสกรีนหรือตรวจสอบมาระดับหนึ่ง   จะมีข้อมูลดิจิทัลที่บ่งบอกถึงตัวตน  ประวัติการทำธุรกิจว่าดีหรือไม่ และหากเขาสนใจขอสินเชื่อก็สามารถยื่นเอกสารกับทางพันธวณิชซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้   ขณะเดียวกันก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราในการพิจารณาปล่อยกู้ได้ง่ายและประเมินความเสี่ยงได้แม่นยำ

“เราเริ่มจากซัพพายเออร์ที่เป็นคู่ค้าของกลุ่มเครือ CP  ก่อน  หากทุกอย่างไปได้ดี  เราก็จะนำบริการทางการเงินของบริษัทในเครือไอร่า มานำเสนอต่อยอดปล่อยกู้  เช่น ลีสซิ่ง  สินเชื่อบุคคล  ฯลฯ เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นการทำให้บริการที่ครบวงจร”