10 วิธีคิดพิชิตหุ้น

10 วิธีคิดพิชิตหุ้น

1. คิดเล็งหุ้นที่มีผลการดำเนินงานดีต่อเนื่อง แต่ราคาหุ้นยังต่ำอยู่

2. คิดมองหุ้นที่จ่ายปันผลตอบแทนได้สูงติดต่อยาวนาน แต่มีค่าพีอีไม่สูงมาก

3. คิดดูหุ้นที่มีพื้นฐานดีทั้งทางฐานะการเงิน และเรื่องของความสามารถทำกำไรในอนาคต

4. คิดที่มีเรื่องราวเล่าบอกถึงการทำธุรกิจในเชิงรุกที่จะสร้างรายได้เพิ่มได้ดี

5. คิดให้น้ำหนักหุ้นที่เกิดการปรับตัวลดต่ำของราคาหุ้นโดยที่พื้นฐานหุ้นยังแข็งแกร่ง

6. คิดไตร่ตรองหุ้นที่มีค่าP/E ที่ต่ำ มีP/BVต่ำ มีYIELD ที่สูง มีสัดส่วน ROA ,ROE ที่สูง

7. คิดค้นหาข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นจริงมีความน่าเชื่อถือ เพื่อวิเคราะห์และประเมินราคาหุ้นในอนาคตได้

8. คิดให้กระจ่างชัดในแง่พื้นฐานหุ้น บวกกับ การวิเคราะห์ทางเทคนิเคิ้ล เพื่อการคาดการณ์ที่แม่นยำ

9. คิดรู้เท่าทันพฤติกรรมของนักลงทุนต่างชาติและกองทุน ที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในหุ้นบ้านเรา

10. คิดติดตามปัจจัยกระทบ เชิงบวกเชิงลบทั้งภายนอกภายใน ปัจจัยตัวหุ้น และกลุ่มอุตสาหกรรม
5/2/2562 
สิปปกร ขาวสอาด