7UP ร่วมกับ PEA Encom ลงนามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าประชารัฐ มูลค่ารวม 500 ลบ. คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม COD เดือน ธ.ค. 63

7UP ร่วมกับ PEA Encom ลงนามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าประชารัฐ มูลค่ารวม 500 ลบ. คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม COD เดือน ธ.ค. 63

7UPไว้วางใจให้ 3 พันธมิตร “LOXLEY-BIB-99Power” ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐบันนังสตา และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐแม่ลาน กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 6 MW มูลค่ารวม 500 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างทันทีในเดือนพ.ย.นี้ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถ COD ได้ในเดือน ธ.ค.63 

              นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ7UP เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับพันธมิตรกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลบอยเลอร์ จำกัด หรือ BIB บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด(มหาชน) หรือ LOXLEY และบริษัท ดับเบิ้ลไนน์ เพาเวอร์ จำกัด หรือ 99Power  ให้เป็นผู้ดูแลงานระบบวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงดำเนินการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าชีวมวลจากเศษไม้ยางพารา จำนวน 2 โรง คือโรงไฟฟ้าประชารัฐบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา กำลังการผลิตไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประชารัฐแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี กำลังการผลิตไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตรวม 6 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่ารวม 500 ล้านบาท

              ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ได้ในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีอัตราการขายไฟที่ 5.14 บาท

              โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐเป็นการร่วมลงทุนระหว่างองค์กรของภาครัฐ คือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด( PEA Encom) ถือหุ้นในสัดส่วน 40% ขณะที่ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน ถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วน 60%  นอกจากจะเสริมความมั่นคงด้านไฟฟ้าให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้ว ยังช่วยสร้างงานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
              รวมถึงสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จากการที่เปิดโอกาสให้ชุมชมส่วนหนึ่งเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานในฐานะผู้ถือหุ้น ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ในส่วนของ7UP ได้ดำเนินการลงทุนภายใต้บริษัทลูก คือ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่นจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงาน ถือเป็นหนึ่งใน 7 กลุ่มธุรกิจสำคัญที่บริษัทฯให้ความสำคัญเข้าลงทุนเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา