AP ตั้งเป้ารายได้รวมปี 65 แตะ 6 หมื่นลบ.พร้อมเปิด 3 ธุรกิจใหม่ด้านบริการและนวัตกรรมดันรายได้โตควบคู่อสังหาฯ

AP ตั้งเป้ารายได้รวมปี 65 แตะ 6 หมื่นลบ.พร้อมเปิด 3 ธุรกิจใหม่ด้านบริการและนวัตกรรมดันรายได้โตควบคู่อสังหาฯ

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมปี 65 แตะ 6 หมื่นล้านบาท โดยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "AP World, A New Vision of Quality of Life" ในการสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า ซึ่งจะสมบูรณ์ไปด้วยระบบนิเวศ (Eco System) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นรายแรกที่ริเริ่มสร้างสรรค์โลกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดตัว 3 ภาคธุรกิจใหม่ (Disruptive Business) ได้แก่ 1) VAARI ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต 2) CLAYMORE ดำเนินธุรกิจสร้างและผลักดันนวัตกรรมดีไซน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่ยังไม่ถูกค้นพบ และ 3) SEAC ดำเนินธุรกิจในการดิสรัปวิธีการเรียนรู้ของคนในองค์กรและคน ในสังคมด้วยกระบวนการใหม่ ๆ ผ่านความร่วมมือจากสถาบันระดับโลก

สำหรับทั้ง 3 ธุรกิจใหม่จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยเสริมวิสัยทัศน์ในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประสบความสำเร็จ เคียงคู่ไปกับ Core Business คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริษัทในเครือที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น