AQUA อวดผลงาน Q3/2562 ดีต่อเนื่อง รับรายได้-กำไรเพิ่มจากสื่อโฆษณานอกบ้านและเงินลงทุนใน EPCO

AQUA อวดผลงาน Q3/2562 ดีต่อเนื่อง รับรายได้-กำไรเพิ่มจากสื่อโฆษณานอกบ้านและเงินลงทุนใน EPCO

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA โดยนาย อารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2562 ของบริษัท ที่มีรายได้และกำไรเติบโตมากขึ้น โดยบริษัทมีกำไรรวม 85.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.22

 

               ในช่วงไตรมาสที่ 3/2562 แม้ธุรกิจสื่อโฆษณาในภาพรวมมีการเติบโตไม่หวือหวานัก หากแต่บริษัทยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่เด่นชัดมาจากส่วนของป้ายโฆษณาแบบ LED มีรายได้ 93.92 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 เพิ่มขึ้น 11.01 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 3/2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.28 ในขณะที่ป้ายนิ่ง ก็มีการเติบโตเช่นกัน โดยทำรายได้ที่ 96.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.80 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 7.57

 

               บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO ยังให้ผลตอบแทนที่ดีและคุ้มค่าแก่บริษัท โดยในไตรมาสที่ 3/2562 ได้รับกำไรปันส่วนจากการเข้าลงทุนจำนวน 23.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.36 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 3/2561 หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว

 

               ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานรวม 287.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  30.93 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยรายได้จากธุรกิจสื่อนอกบ้านในส่วนของจอ LED เติบโตถึงร้อยละ 47 ป้ายนิ่ง เติบโตร้อยละ  3.15 และส่วนแบ่งกำไรจาก EPCO เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.18

 

               นาย อารักษ์  กล่าวว่า “โดยรวมแล้วผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2562 ของบริษัทมีกำไรการเติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจ บริษัทสามารถรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันด้านสื่อโฆษณานอกบ้านได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ มากขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับการขยายพื้นที่ติดตั้งป้ายที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะปรับให้แบรนด์สื่อโฆษณา “AQUA” แข็งแกร่งและครบวงจรขึ้น โดยได้เตรียมแผนดำเนินการที่จะประกาศให้ทั้งลูกค้าและนักลงทุนทราบอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้”