CHO ร่วมลงนามผลิตและพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย

CHO ร่วมลงนามผลิตและพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด  (มหาชน) (CHO) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง" ระหว่างกรมการขนส่งทางราง กับ บริษัท ช ทวี จำกัด  (มหาชน) (CHO),  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานวิจัยและรับรองด้านระบบราง สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบกิจการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน รวม 72 หน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามในฐานะประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม เมื่อเร็ว ๆ นี้