WGE มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตแกร่ง

WGE มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตแกร่ง

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณภัครมน จันทร์หอม (ขวา) กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และคุณเกรียงไกร บัวนุ่ม (ซ้าย) เลขานุการ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (WGE) ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร นำเสนอข้อมูลบริษัทต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านระบบออนไลน์ มั่นใจแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้งานประมูลก่อสร้างของภาครัฐและเอกชน ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3/64 ได้งานใหม่ โปรเจค ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็น 3,697.28 ล้านบาท และอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่อีก 2-3 พันล้านบาท คาดทั้งปี Backlog มีโอกาสที่จะไปแตะที่ระดับ 5,000 ล้านบาท ใกล้เคียงช่วงก่อนเกิดโควิด-19 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้