APM เยี่ยมชมธุรกิจ ขอนแก่นเซรามิค

APM เยี่ยมชมธุรกิจ ขอนแก่นเซรามิค

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ และนายสุริยา ธรรมธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงาน พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมและเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด โดยมีนายธวัชชัย เฮงประเสริฐ กรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้