“SVT” เข้าเทรด SET วันแรก

“SVT” เข้าเทรด SET วันแรก

                    ดร.สุวิทย์ ธนียวรรณ ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 3 จากซ้าย) , นายเวทิต โชควัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ , นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT พร้อมทีมผู้บริหาร และนายวิชา โตมานะ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหุ้น SVT เป็นวันแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  เมื่อเร็วๆ นี้