ASIAN ติดโผหุ้นยั่งยืน สะท้อนความเชื่อมั่นองค์กรและธุรกิจเติบโตแกร่ง

ASIAN ติดโผหุ้นยั่งยืน สะท้อนความเชื่อมั่นองค์กรและธุรกิจเติบโตแกร่ง

                 บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN ผู้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลกมานานกว่า 40 ปี แจ้งข่าวดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ ASIAN ติดโผได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)  ประจำปี 2564 สะท้อนองค์กรที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง ASIAN เดินหน้าช่วยเหลือสังคม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน และวางกลยุทธ์องค์กรสู่ความยั่งยืนในอนาคต