PPPGC เสริมศักยภาพการทำงาน ด้วยโซลูชั่น SAP S4/HANA

PPPGC เสริมศักยภาพการทำงาน ด้วยโซลูชั่น SAP S4/HANA

          นายชัยทัศน์ วันชัย (ที่ จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ (PPPGC) นายธนวัฒน์  สิริเตชะ (ที่ จากขวา) ผู้จัดการโครงการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกัน Kick-off  Go Live SAP S4/HANA ซึ่งเป็นระบบงานใหม่ที่บูรณาการด้านข้อมูล และกระบวนการทำงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการควบคุมภายในที่ดี สู่การทำงานบนระบบคลาวด์ เพื่อยกระดับความทันสมัยรองรับการขอเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ณ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆนี้