SNNP ร่วมโครงการ Factory Sandbox เป็นโรงงานสีขาวสู้ภัยโควิด-19

SNNP ร่วมโครงการ Factory Sandbox เป็นโรงงานสีขาวสู้ภัยโควิด-19

คุณวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน (กลาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กระทรวงแรงงาน ร่วมถ่ายภาพกับ คุณกิตติยา ชัยสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ จากซ้าย) บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP)  เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานหลังจากได้เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox โดยบริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงให้ความร่วมมือในการทำโครงการ Bubble and Seal จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้พนักงานบริษัทฯมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในระบบการทำงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตมีคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าโรงงานของ บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง ปลอดเชื้อ COVID – 19 ได้ 100% จนเป็นโรงงานสีขาว และงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้