TKN ได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานต้นแบบการจัดการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ออเดอร์จีนพุ่งเดินหน้าขยายกำลังการผลิตรองรับยอดคำสั่งซื้อ

TKN ได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานต้นแบบการจัดการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ออเดอร์จีนพุ่งเดินหน้าขยายกำลังการผลิตรองรับยอดคำสั่งซื้อ

บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง’ หรือ TKN ส่งซิกแนวโน้มธุรกิจปลายปีเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ หลังเร่งปรับกลยุทธ์การจัดจำหน่ายในประเทศจีน รองรับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่กำลังฟื้นตัว เดินหน้าขยายกำลังการผลิตรองรับคำสั่งซื้อใหม่ ปรับมาตรการเชิงรุกรับมือ COVID-19 ภายในโรงงาน จนได้รับเลือกให้เป็นโรงงานต้นแบบในการจัดการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จากหน่วยงานรัฐ 

     นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายทะเลแปรรูปทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” รวมถึงขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หลังจากที่บริษัทฯ ได้เร่งปรับกลยุทธ์การจัดจำหน่ายในประเทศจีน เพื่อรองรับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่กำลังฟื้นตัว ส่งผลให้มียอดคำสั่งซื้อทยอยกลับมาตั้งแต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564   

     ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาที่มีผลการทบต่อการผลิต บริษัทฯได้ปรับมาตรการเชิงรุก โดยให้ความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จนได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอยุธยาโมเดล และถือเป็นโรงงานต้นแบบมาตรฐานในการจัดการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ภายใต้ “เศรษฐกิจเดินหน้า อยุธยาปลอดภัย ทุกภาคส่วนร่วมใจ ห่างไกลโควิด” จากหน่วยงานราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

     บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฎิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ โดยจัดหาที่พักให้กับพนักงานทั้งในและนอกโรงงาน จัดทำทะเบียนพนักงาน พัฒนาโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการกำกับดูแลพนักงาน สามารถระบุสถานที่หรือเวลาพนักงานทำงานอยู่ รวมถึงระบุที่นั่งบนรถรับ-ส่งพนักงาน และจำกัดที่นั่งไม่เกิน 50% อีกทั้งจัดทำแนวทางการเข้ารับการรักษากรณีพนักงานติดเชื้อและพนักงานกลุ่มเสี่ยง รวมถึงมีที่พักให้แก่พนักงานต่างด้าว ติดตั้งระบบสแกนใบหน้า เพื่อคัดกรองพนักงาน และบุคคลกภายนอก นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ลดการสัมผัส และติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมทุกจุดสัมผัส ซึ่งบริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม โดยจัดทำเป็นสื่อ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย เมียนมา และกัมพูชา  

     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TKN กล่าวอีกว่า จากการปรับมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการภายในโรงงานผลิต ส่งผลดีต่อกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานและความสามารถการผลิตสินค้า ล่าสุดได้ทยอยติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิต รองรับคำสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ปัจจุบัน TKN มียอดคำสั่งซื้อจากจีนเฉลี่ย 150-170 ตู้คอนเทนเนอร์ และได้ร่วมกับคู่ค้าวางแผนบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อแก้ไขปัญหาค่าระวางการขนส่งสินค้าทางเรือและตู้คอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้นกว่า 500%  

    “เราได้ปรับกลยุทธ์การขายในประเทศจีนโดยการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้า ปัจจุบันเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดี เห็นได้จากออเดอร์ที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งปีหลัง 2564 แต่บริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนอง Supply สินค้าได้ทันตามออเดอร์ที่เข้ามา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยหลังจากได้วางมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ภายในโรงงาน ส่งผลให้แนวโน้มดีขึ้นในไตรมาส 4/64 ประกอบกับบริษัทฯ ได้สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม ทำให้สามารถเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้าในจีนได้อย่างแน่นอน” นายอิทธิพัทธ์ กล่าว