EKH ปันน้ำใจ มอบเงินช่วยเหลือ รพ.บำเหน็จณรงค์

EKH ปันน้ำใจ มอบเงินช่วยเหลือ รพ.บำเหน็จณรงค์

นายอำนวย  เอื้ออารีมิตร ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายแพทย์อำนาจ  เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ที่ จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 630,000 บาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภาวะอุทกภัย เมื่อเร็ว ๆ นี้