มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาคมเด็ก และเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาคมเด็ก และเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯประเทศไทย วันที่ 14 ตุลาคม 2564– คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 236,000 บาท ให้แก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)โดยมี คุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยด้วยการมอบโอกาสให้ได้เข้าถึงการศึกษาตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพต่อการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต และการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือและพัฒนาในด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ทางมูลนิธิฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง