TFG ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 บริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

TFG ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 บริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

คุณศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และพันธมิตร บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 5,250,000 บาท ให้กับ “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา และ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้