“สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข” รับมอบเกียรติบัตร ในฐานะ วิศวกรอาสาคลินิกช่าง วสท. ” ของ STI

สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข” รับมอบเกียรติบัตร ในฐานะ วิศวกรอาสาคลินิกช่าง วสท. " ของ STI

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข (ซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรขอบคุณ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ คลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. เมื่อเร็วๆนี้ ในการจัดกิจกรรม “คลินิกช่าง พบประชาชน” ศูนย์รวมของวิศวกรอาสา ที่มาให้คำปรึกษากับประชาชน ในเรื่องของปัญหาด้านวิศวกรรม พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวันเสาร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
                ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ วีระศิริ (ขวา) นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. เข้าร่วมขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่านในครั้งนี้ด้วย ที่เสียสละเวลา และใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมช่วยเหลือประชาชน และอุทิศตนเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยเสมอมา