STECH ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

STECH ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

                    บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH ยกทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ช่วยเหลือและเยียวยา ให้กับพนักงานของบริษัทฯ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงรางขาดพังทลาย ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ และพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และถุงยังชีพจำนวนกว่า 400 ชุด โดย STECH ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง