PRM มองกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งภายในประเทศเด่น หลังภาครัฐเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

PRM มองกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งภายในประเทศเด่น หลังภาครัฐเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

                     เด้งรับบรรยากาศเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี รับภาครัฐเตรียมเปิดม่านต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้คึกคักมากขึ้น งานนี้ วิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้บริหาร บมจ.พริมา มารีน หรือ PRM คาดว่าจะส่งผลดีต่อปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันเครื่องบินในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่จะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งภายในประเทศของ PRM ให้มีอัตราการใช้บริการเรือเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำให้กลุ่มธุรกิจนี้จะกลับมาขยายตัวได้โดดเด่นอีกครั้งอย่างแน่นอน....