TVD คว้าคะแนน CG ในระดับ “ดีเลิศ” 5 ปีซ้อน ตอกย้ำธรรมาภิบาล

TVD คว้าคะแนน CG ในระดับ “ดีเลิศ” 5 ปีซ้อน ตอกย้ำธรรมาภิบาล

               ต้องยกนิ้วให้เลยสำหรับ ทรงพล ชัญมาตรกิจ ซีอีโอ TVD หรือ บมจ.ทีวี ไดเร็ค ล่าสุดนำองค์กรคว้าคะแนนอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (ปี 2560 - 2564) และติดอันดับ Top Quartile เป็นปี ที่ 7 ติดต่อกัน (ปี 2558-2564) จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลังประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ CG) ของบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2564 ที่มีเกณฑ์การให้คะแนน ข้อ เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เป็นต้น ตอกย้ำถึงการบริหารธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในปีนี้ ก็ได้รับการประเมินคุณภาพ 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ ติดต่อกันจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมกับเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น พร้อมแว่วว่าผู้บริหารคนเก่งกำลังซุ่มวางแผนพลิกธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคง ต้องจับตามองให้ดีกับทีเด็ดของ TVD