ซินเน็คฯ มอบเงินบริจาคโครงการ “เปลี่ยนผู้ใช้ สู่ผู้ให้” ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ช่วยเหลือสถานการณ์โควิดต่อเนื่อง

ซินเน็คฯ มอบเงินบริจาคโครงการ “เปลี่ยนผู้ใช้ สู่ผู้ให้” ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ช่วยเหลือสถานการณ์โควิดต่อเนื่อง

  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็มของประเทศ บริจาคเงินจากโครงการ “เปลี่ยนผู้ใช้ สู่ผู้ให้” ที่ได้จากการร่วมสมทบทุน 1 บาทต่อ 1 รีมจากยอดซื้อกระดาษ Fujifilm ของลูกค้าทุกท่านตลอดเดือนกันยายน - ตุลาคมที่ผ่านมา จำนวน 50,000 บาท ให้กับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกัน และช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซินเน็คฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายปัญญา พูนเพิ่มผลสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบให้กับนายแพทย์ธงชัย  พงศ์มฆพัฒน์  กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดี (ที่ 3 จากซ้าย) ณ มูลนิธิรามาธิบดี เมื่อเร็วๆ นี้