บทวิเคราะห์ ASP Asset Allocation ประจำวันที่ 22 – 26 พ.ย. 64

บทวิเคราะห์ ASP Asset Allocation ประจำวันที่ 22 - 26 พ.ย. 64

บล.เอเซีย พลัส ขอส่งบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ ASP Asset Allocation ประจำวันที่ 22 - 26 พ.ย. 64 จัดพอร์ตการลงทุน สำหรับสินทรัพย์การลงทุนประเภทต่างๆ โดยจะจัดน้ำหนักการลงทุน ที่ฝ่ายวิจัยเห็นว่าเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อมูลสรุปเบื้องต้นตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนข้อมูลแบบละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมจากไฟล์แนบครับ

ทิศทางของ Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น และน่าจะมีความต่อเนื่องในระยะต่อไป ซึ่งภาวะดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่า วัฎจักรของดอกเบี้ยขาลงในรอบนี้ได้ถูกปิดลงไปแล้ว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นบวกกับภาพเศรษฐกิจที่ผ่านช่วยต่ำสุด และกำลังฟื้นตัว โดยฝ่ายวิจัยคงน้ำหนักหุ้นต่างประเทศไว้ที่ 30% (เท่าตลาดฯ) ส่วนตลาดหุ้นไทยเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศ นำไปสู่มาตรการเปิดเมืองที่มีแบบแผนชัดเจน คาดเศรษฐกิจไทย ผ่านจุดต่ำสุดใน 3Q64 และเริ่ม Restart ใน 4Q64 ฝ่ายวิจัยฯ จึงคงน้ำหนักหุ้นไทยไว้ที่ 30% (เท่าตลาดฯ) โดยเน้นการลงทุนในหุ้นเปิดเมืองหรือสินค้าจำเป็น ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารลงทุนอื่นๆ เน้นลงทุนในกองทุนอสังหาในไทยและแถบเอเชียเป็นหลัก โดยให้น้ำหนัก 15%(มากกว่าตลาดฯ) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากสภาวะตลาดหุ้นผันผวน และขาดปัจจัยหนุนได้เป็นอย่างดี พร้อมกับคงน้ำหนักตราสารหนี้ไว้ที่ 15%(น้อยตลาดฯ) โดยส่วนสุดท้าย คือ ตลาดเงินจนมีสัดส่วน 10% รอจังหวะลงทุนเพิ่มเติมในเดือนต่อไป