“MC” โอนเงินปันผล 25 พ.ย.นี้ หนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ รับเปิดเมืองเต็มรูปแบบ

“MC” โอนเงินปันผล 25 พ.ย.นี้ หนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ รับเปิดเมืองเต็มรูปแบบ

บมจ.แม็คกรุ๊ป หรือ “MC” เดินหน้าโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น 25 พ.ย. นี้ หลังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น       เมื่อ 28 ต.ค.2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2564 อีก 0.20 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายหุ้นละ 0.55 บาท แถมจ่ายเงินปันผลเกินนโยบายมาตลอด  ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6-8% เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถือว่าสูงกว่ามาก

เงินสดที่ไหลเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น และนำไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ หลังเปิดเมืองเต็มรูปแบบ

ขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังคงเก็บหุ้นเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง!!! ตอกย้ำ ถึงความมุ่งมั่นผลักดันบริษัทเป็นบริษัทค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ชั้นนำของไทย พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป