SAK ร่วมทุน ตั้ง บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด รุกธุรกิจใหม่ ‘โดรนเพื่อการเกษตร’  

SAK ร่วมทุน ตั้ง บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด รุกธุรกิจใหม่ ‘โดรนเพื่อการเกษตร’

บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย  ประกาศร่วมทุนผู้ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดรนเพื่อการเกษตร ตั้งบริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด รุกธุรกิจโดรนเพื่อการเกษตรครบวงจรในประเทศไทยทั้งผลิต จำหน่าย ซ่อมบำรุงพร้อมสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูก หนุนสู่การเป็น Smart Farmer ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนฐานรากสู่ความยั่งยืน คาดเริ่มเปิดให้บริการไตรมาสแรกปี 2565    

นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้แบรนด์ ‘ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ เปิดเผยว่า นโยบายของ SAK ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสินเชื่อเพื่อสังคม เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรและผลักดันสู่การเป็น Smart Farmer ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนฐานรากสู่ความยั่งยืน ดังนั้น SAK จึงลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมทุนกับนายปภังกร โชคทวีชัยเจริญ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดรนเพื่อการเกษตรมายาวนาน เพื่อจัดตั้งบริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 70% และถือหุ้นในนามบุคคล 30% คาดว่าจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวภายในไตรมาส 1/2565

ทั้งนี้ บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด มีความมุ่งมั่นก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรครบวงจรในประเทศไทย โดยนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูก ทั้งการประหยัดเวลาและแรงงาน ลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงของผู้ฉีดพ่น ผลักดันภาคการเกษตรไทยไปสู่ 4.0  โดยบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตรพร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะการบินที่มีมาตรฐาน ขณะที่ SAK พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรที่สนใจผ่านเครือข่ายสาขา ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ โดยมุ่งดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อสังคมของ SAK สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ ร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวสู่ 4.0 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ภาคการผลิต ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ตลอดจนสร้างรายได้และยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ รวมทั้งสร้างงานและรายได้ให้กับนักบิน ซึ่งเป็นอาชีพใหม่ในแรงงานเกษตร” นายศิวพงศ์ กล่าว 

ทั้งนี้ ตลาดโดรนเพื่อการเกษตร นับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและเติบโตสูง โดยในช่วง 3 ปี (2560-2563) มีโดรนเพื่อการเกษตรและขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศซึ่งไม่มีนักบิน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เติบโตก้าวกระโดด โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มตลาดโดรนเพื่อการเกษตรภายใน 3-5 ปีข้างหน้า จะเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 30,000 ลำ จากปัจจุบันมีอยู่เพียง 4,000 ลำ

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง  กล่าวว่า SAK มีฐานลูกค้าในพอร์ตสินเชื่อที่แข็งแกร่งและเกือบ 60% เป็นกลุ่มเกษตรกร ที่บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสังคมในทุกมิติเพื่อเกษตรกรไทยเข้าถึงทั้งแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ นำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนสู่ Smart Farmer ให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนฐานราก โดยวางเป้าหมายยอดขายในปี 2565 ประมาณ 1,000 ลำ