BGCเข้าคำนวณดัชนี SET THSIตอกย้ำนโยบายด้านความยั่งยืน

BGCเข้าคำนวณดัชนี SET THSIตอกย้ำนโยบายด้านความยั่งยืน

สมกับเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นในด้านนโยบายความยั่งยืน สะท้อนจากการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESGที่มีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นแกนหลัก พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลอย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ล่าสุด นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร’ ซีอีโอ บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส หรือ BGC ก็ได้แสดงความสำเร็จไปอีกก้าว โดย BGC ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การคำนวณดัชนี SET THSI รอบครึ่งปีแรกของปี 2565  หลังจากเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนไปแล้ว เชื่อว่างานนี้จะทำให้ BGC เป็นหุ้นที่น่าจับตามองของนักลงทุนสถาบันที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนยิ่งขึ้น