PRINC-RATCHลงขันตั้งบริษัทร่วมทุนรุกธุรกิจโรงพยาบาล  

PRINC-RATCHลงขันตั้งบริษัทร่วมทุนรุกธุรกิจโรงพยาบาล

PRINC จับมือ RATCH ลงขันตั้งบริษัทร่วมลงทุน “พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-สกลนคร” ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร ขนาด 59 เตียง มูลค่าเงินลงทุน 463 ล้านบาท เดินหน้าตามแผนขยายโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่ง ภายในปี 2566 ไม่ปิดกั้นพันธมิตร

          นายธานี มณีนุตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)หรือ PRINC เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมกับบริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH  ได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์- สกลนคร จำกัด ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร จำนวน 59 เตียง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 75% และ RATCH ถือในสัดส่วน 25%

            วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนดังกล่าว เพื่อเช่าที่ดินขนาด 14 ไร่ และก่อสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 463 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างและเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี 2565

          “การร่วมลงทุนดังกล่าว นับเป็นไปตามแผนงานขยายโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่งภายในปี 2566 จากปัจจุบันมีจำนวน 12 แห่งใน 10 จังหวัด ซึ่งแนวทางในการขยายจำนวนโรงพยาบาลนั้น บริษัทฯไม่ได้ปิดกั้นแนวทางการลงทุน โดยจะมีทั้งการเข้าลงทุนเอง หรือเปิดรับพันธมิตรที่มีความต้องการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล แต่ขาดความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล เช่นเดียวกับที่ร่วมมือกับ RATCH ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังทางธุรกิจร่วมกัน”

            ขณะเดียวกันความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดินสำหรับเตรียมก่อสร้างโรงพยาบาล กำหนดแถลงข่าวการลงนามข้อตกลงและความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร จ.สกลนคร ระหว่างบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกหนองแสง-ท่าแร่ ร่วมกับพันธมิตร ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 นี้ เวลา 14.00-15.30 น. ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร

            บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) มีทั้งหมด 12 แห่งใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาล ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพร โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และล่าสุดโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดสร้างในนาม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร จ.สกลนคร จะกลายเป็นโรงพยาบาลในเครือฯ แห่งที่ 13 ใน 11 จังหวัด ตามลำดับ-.