โบรคเกอร์ คาด SABUY กำไรปีหน้าเติบโต 200% ชี้เป้าหมาย 28 บาท

โบรคเกอร์ คาด SABUY กำไรปีหน้าเติบโต 200%ชี้เป้าหมาย 28 บาท

โบรค ชี้เป้า “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่  28.00 บาท อิง PEG ที่ 1.38x (2021E target PER ที่ 155x และ 2021E-23E EPS CAGR ที่ 112%) หรือเทียบเท่า 2022E PER ที่ 53x  SABUY จากการที่บริษัทเป็นผู้นำทางธุรกิจให้บริการ การวางระบบการบริหารและจัดการ CRM (customer relationship management) ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและช่วยทาให้ธุรกิจมีคนมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ดังนั้น คาดว่า SABUY จะมีกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง (sustainable earnings growth) จาก 1) รายได้จะเติบโตดีต่อเนื่อง ทั้งจากอุตสาหกรรมเดิม (logistics & banking) และอุตสาหกรรมใหม่, 2) โอกาสน้อยที่จะมีคู่แข่งขันเข้ามาแข่ง (high barrier to entry), 3) กำลังสร้าง ecosystem ที่แข็งแกร่ง (payments, commerce, solutions and financial services) และมี database ลูกค้ารายย่อย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น การปล่อยสินเชื่อ, ธุรกิจประกัน และอื่นๆ และ 4) โอกาสขยายตัวสูงผ่าน M&A และ Digital currency ประมาณการกำไรสุทธิปี 2021E ที่ 209 ล้านบาท (+105% YoY) และปี 2022E ที่ 671 ล้านบาท (+221% YoY) จากการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจ Shipsmile และ Tech+ (TBSP เดิม) ตั้งแต่ 3Q21, เริ่มรับรู้รายได้จากการปล่อยสินเชื่อ และส่วนแบ่งกำไรจากการให้บริการตู้ ATM ในปี 2022E และ คาดว่ากำไรจะขยายตัวอย่างก้าวกระโดด (S-Curve earnings growth) ใน 5 ปีข้างหน้า ราคาหุ้น outperform SET +33%/+116% ใน 1 และ 3 เดือน จากกำไรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แนะนำ “ซื้อ” จากแนวโน้มผลการดำเนินงานที่จะขยายตัวสูงถึง 2021E-2023E EPS CAGR ที่ 112% และยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากการที่มี ecosystem ที่ดี และการเข้าลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ

file:///C:/Users/stock/Downloads/SABUY_211228_CR_KTBST.pdf