PIMO เตรียมเปิดบ้าน ต้อนรับนักวิเคราะห์

PIMO เตรียมเปิดบ้าน ต้อนรับนักวิเคราะห์

แอบได้ยินแว่ว..แว่วมาว่าเร็วๆ นี้ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO-ไพโม่) เตรียมเปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของไทย ให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ หลังลงทุนในอาคาร Warehouse ใหม่ขนาดพื้นที่ 3,019 ตารางเมตรและอาคารส่วนขยายกำลังผลิตมอเตอร์ AC พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ จากผู้บริหารวิสัยทัศน์ไกล “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” ปักหมุดรอเลย!