เรื่องเล่านักลงทุน

เรื่องเล่านักลงทุน เรื่องเล่านักลงทุน

อัปเดตประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565

หน้าที่สำคัญที่ต้องทำด้วยความรู้สึกที่ดีคือการไปส่งหลานสาวไปโรงเรียนแต่เช้า การศึกษาคือรากฐานความมั่นคงที่ดีของชีวิต มรดกที่คนเป็นปู่อย่างผมจะมอบให้แก่หลานสาวสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ที่ดีนี้ละครับ หลานสาวก็เก่งใช่เล่นครับ คว้ารางวัลเด็กดี เด็กเรียนเก่งในระดับชั้นมามากมายหลายรางวัลเชียว
เรื่องหุ้นก็เช่นกันครับ ใครที่ก้าวเข้าสู่สนามหุ้นก็ต้องพยายามเรียนรู้จนสามารถทำให้เกิดองค์ความรู้ตกผลึกพร้อมที่จะสู้หุ้นเอาชนะคว้ากำไรคว้าผลตอบแทนที่ดีได้ การเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญ ต้องทำให้ตัวเองนั้นมีความพร้อมที่เข้าใจรู้แจ้งประจักษ์ชัดในหลาย ๆ มุมคิดมุมมองมุมที่พร้อมกระทำให้ได้มาซึ่งความสำเร็จที่พึงหวังให้ได้ครับ
ผมมักจะพูดเสมอว่า การสู้หุ้นให้ได้ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จนั้น ต้องรู้ให้ถึงราคาหุ้นในอนาคตที่ตัวเราเองได้ประเมินเห็นอย่างแท้จริงด้วยเหตุผล ที่หยิบยกขึ้นมาคำนวนหาราคาเหมาะสมตามพื้นฐานหุ้นบนผลประกอบการในอนาคตที่มีความเป็นไปตามการคาดคะเนของตัวเราเอง มาเปรียบวัดกับค่าพีอีเดโช ที่เราคิดตั้งไว้ซึ่งไม่สูงเกินไปหรือเท่าเที่ยบพอกับกลุ่มธุรกิจของหุ้นตัวนั้น ๆ
เพียงเท่านี้ความเสี่ยงต่อการลงทุนของเราเองก็จะน้อยลง และความสามารถต่อการทำกำไรก็จะมีมากเพิ่มขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้เข้าใจ ให้รู้ซึ้งถึงวิธี ขบวนการแห่งความคิดที่จะนำไปสู่การเข้าถึงจุดที่ชี้วัดได้ว่า ราคาหุ้นที่เหมาะสม ซึ่งเราประเมินรู้นั้น เราสามารถคำนวนคิดได้ วิธีง่าย ๆ ที่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากคือต้องเริ่มต้นจาก
การคาดการณ์ผลการดำเนินงานของหุ้นเป้าหมายให้ได้บนความน่าจะเป็น อาจจะติดตามหรือนำมาจากการให้ข่าวของผู้ประกอบการผู้บริหารที่มีการคาดการณ์ผลประกอบการในแต่ละไตรมาส แต่ละปี แล้วเราก็มาวิเคราะห์เจาะลึกพิจารณาให้เห็นความเป็นไปได้มีความน่าจะเป็นเพียงใด จากนั้นเราก็ลองมาคำนวณดูว่าหากผลประกอบการออกมาดังที่คิด ราคาหุ้นในอนาคตควรอยู่ตรงไหนบนฐานของพีอีในระดับที่เหมาะสม
นี่เป็นเพียงแค่บริบทแรกที่ทำความเข้าใจพอสังเขปก่อนนะครับ ต่อไปผมจะค่อย ๆ ลงรายละเอียดวิธีหาข้อมูล วิธีคิด วิธีคำนวนหา วิธีมอง วิธีประเมินราคาที่เหมาะสม เขาทำกันอย่างไร เพื่อที่เราจะได้คลำทางการลงทุนสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้อย่างแท้จริงบนความเสี่ยงที่ต่ำครับ คอยติดตามนะครับ ด้วยการกดถูกใจและกดติดตามท่านจะไม่พลาดการเรียนรู้จากแนวคิดการลงทุนของผมครับ
" วิชาความรู้ คือประตูสู่ความสำเร็จ "